تصویر ثابت

تصویر ثابت

test

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

test

 • مدل محصول: test
 • موجودی: در انبار
X

مزایده

 • قیمت شروع مزایده: 1,000 تومان
 • گام افزایشی: 1,000 تومان
 • تعداد کل پیشنها ها: 56
 • تاریخ پایان مزایده: شنبه 06 شهریور 1395 - 18:05:00
 • زمان باقی مانده:

مهلت شرکت در این مزایده به پایان رسیده است

پیشنهاد ها

 • س********************1801,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:35
 • م*******ی800,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:35
 • س********************1779,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:10
 • م*******ی778,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:10
 • س********************1777,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:39
 • م*******ی776,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:39
 • س********************1774,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:05
 • م*******ی773,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:05
 • س********************1772,000 تومانجمعه 11 تیر 1395 - 13:18:04
 • ع**************و771,000 تومانجمعه 11 تیر 1395 - 13:18:04
 • س********************1761,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 05:11:19
 • س********************1760,000 تومانجمعه 11 تیر 1395 - 13:18:04
 • س********************1760,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:39
 • س********************1760,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:35
 • س********************1760,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:05
 • س********************1760,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:10
 • س********************1100,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 01:08:01
 • س********************181,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 01:07:40
 • م*********ی80,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:39
 • م*********ی80,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:35
 • م*********ی80,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 05:11:19
 • م*********ی80,000 تومانجمعه 11 تیر 1395 - 13:18:04
 • م*********ی80,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 01:08:01
 • م*********ی80,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 01:07:40
 • م*********ی80,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:10
 • م*********ی80,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:05
 • م*********ی72,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:31:29
 • س********************171,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:31:29
 • م*********ی70,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:30:29
 • م*********ی62,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:30:18
 • م*********ی61,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:48:46
 • س********************160,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:10
 • س********************160,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:35
 • س********************160,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:30:18
 • س********************160,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:48:46
 • س********************160,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:39
 • س********************160,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:30:29
 • س********************160,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:05
 • س********************160,000 تومانجمعه 11 تیر 1395 - 13:18:04
 • س********************158,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:47:29
 • س********************156,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:47:01
 • م*********ی55,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:47:01
 • م*********ی55,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:47:29
 • م*********ی55,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:35
 • م*********ی55,000 تومانجمعه 11 تیر 1395 - 13:18:04
 • م*********ی55,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:39
 • م*********ی55,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 01:08:01
 • م*********ی55,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:03:05
 • م*********ی55,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 05:11:19
 • م*********ی55,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 01:07:40
 • م*********ی55,000 تومانسه شنبه 08 تیر 1395 - 00:31:29
 • م*********ی55,000 تومانیکشنبه 13 تیر 1395 - 17:04:10
 • م*********ی54,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:46:37
 • س********************153,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 23:46:37
 • م*********ی51,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 20:00:01
 • س********************150,000 توماندوشنبه 07 تیر 1395 - 17:02:53