7 روز ضمانت بازگشت تمامی محصولات

تمامی محصولات قرار گرفته در سایت دارای ضمانت بازگشت می باشد.
اگر محصولاتی از سایت خرید کرده اید و به صورتی از محصول بدون استفاده و حفظ سلامت بسته بندی محصول ناراضی بودین میتوانید با تماس و هماهنگی محصول خود را تا 7 روز بعد از خرید بازگردانید و مبلغ پرداختی خود را دریافت کنید.

دقت کنید هزینه ارسال رفت و برگشت محصول بر عهده شما خواهد بود.

در صورتی که درخواست وجه به صورت انتقال به شماره کارت شما باشد:
با کسر هزینه انتقال بین بانکی (500 تومان) انجام خواهد شد.

در صورتی که درخواست وجه با صبر شما به صورت واریزی به شماره حساب بانک ملی یا اتقصاد نوین  باشد:
بدون درصد کسری می باشد.